Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!

Hủy
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

Thông tin liên hệ

  • Tầng 1, Nhà 4 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • hotrosinhvien@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3636120
  • http://hotrosinhvien.qnu.edu.vn