Thông tin liên hệ

  • Tầng 1, Nhà 4 tầng, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • hotrosinhvien@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3636120
  • http://hotrosinhvien.qnu.edu.vn